Activiteiten

 ge

extern/intern KROKUSKAMP voor gevoelige meisjes en jongens,
gaat door op dinsdag 13 en woensdag 14 februari 2018

Voor wie? 
Voor kinderen van ongeveer 6 tot 9 jaar

Wat? 
Dit krokuskamp staat in het thema van omgaan met hoogsensitiviteit, assertiviteit en zelfvertrouwen. 
We komen samen in een kleine groep, begeleid door twee ervaren coaches. 
Samen met de kinderen gaan we ontdekkingstocht naar manieren om in hun kracht te staan en om te gaan met hun gevoeligheid. 
We bouwen aan een positief zelfbeeld en meer innerlijke kracht en assertiviteit. Dat doen we via verhalen, verbeeldingskracht, creatief werk, adem- en klankoefeningen en vrij spel. 
Al spelend leren we, in een warme en veilige sfeer.

Waar?
Dit kamp gaat door in praktijk Fonkelster te Adinkerke-De Panne

Wanneer?
Het extern 2dagen-kamp gaat door op dinsdag 13 en woensdag 14 februari 2018 van 10u tot 16u30

Inschrijving?
De deelnameprijs voor het 2dagen-kamp is 165 euro. Uw kind wordt begeleid door twee ervaren hoogsensitieve coaches. 
Meer inlichtingen of inschrijvingen kan via nancy@fonkelster.be
Dit kamp is het resultaat van een hele fijne en hartelijke samenwerking met Steven Cnudde, www.levenswonder.be

extern PAASKAMP voor gevoelige meisjes en jongens,
gaat door op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 april 

Voor wie?
Voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar
Waar?
Dit kamp gaat door in praktijk Fonkelster te Adinkerke-De Panne
Inschrijving?
De deelnameprijs voor het extern 3dagen-kamp is 250 euro. Uw kind wordt begeleid door twee ervaren hoogsensitieve coaches. 
Meer inlichtingen of inschrijvingen kan via nancy@fonkelster.be

Groeitraject voor hoogsensitieve kinderen,
5 zaterdag met 5 thema's
speelse lessenreeks op zaterdag op 25 november 2017, 6 januari, 24 februari, 31 maart en 26 mei 2018 in De Panne
of speelse lessenreeks op zaterdag 20 januari, 3 februari, 3 maart, 14 april en 19 mei in de omgeving van Gent (Munte) 

van 10u tot 16u30

Groeitraject 2017

Voor wie? 
Voor hoogsensitieve kinderen van ongeveer 10 tot 14 jaar
Op kamp zien we dat de kinderen en jongeren een groeispurt maken door drie dagen ondergedompeld te zijn in de sfeer van mogen zijn, veiligheid en diepe verbinding. 
Daardoor realiseerden we ons dat het een super grote meerwaarde voor het kind of jongere kan betekenen als zij dit regelmatig zouden kunnen ervaren. 
De kracht is dat we inspelen op wat er speelt in het leven van het kind op precies dat moment. We pakken heel snel de uitdaging aan en polen die samen om naar een oplossing. 

Wat?
We komen gedurende het schooljaar vijf zaterdagen samen in een kleine groep met maximum 14 kinderen. We begeleiden met twee ervaren hoogsensitieve coaches. 
Samen met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht naar manieren om in hun kracht te staan en om te gaan met hun gevoeligheid. 
We bouwen aan een positief zelfbeeld en meer innerlijke kracht en assertiviteit. Dat doen we via verhalen, verbeeldingskracht, creatief werk, adem- en klankoefeningen en vrij spel. Al spelend leren we, in een warme en veilige sfeer. 
Samen zoeken we naar oplossingen voor de uitdagingen die de jongeren tijdens het schooljaar ervaren. Door terug samen te komen met dezelfde groep ontstaat er een hechte band waardoor de jongeren elkaar ondersteunen en (h)erkenning vinden bij leeftijdsgenoten. 
We focussen op vijf thema's waarin hoogsensitiviteit de rode draad is :
* lesdag 1 : veiligheid en verbinding
* lesdag 2 : zelfvertrouwen en eigenwaarde
* lesdag 3 : assertiviteit en eigen waarheid
* lesdag 4 : pesten en gezonde grenzen
* lesdag 5 : vriendschap en dankbaarheid.

Waar?
Er lopen twee reeksen van dit groeitraject. Ze bestaan elk afzonderlijk en los van elkaar. 
Eén gaat door in De Panne, de andere gaat door in de omgeving van Gent

Inschrijving?
De deelnameprijs is 425 euro, materiaal en drank inbegrepen.
Op aanvraag is spreiding van betaling mogelijk. 
De realisatie van dit groeitraject is het resultaat van een hele fijne en hartelijke samenwerking met Steven Cnudde, www.levenswonder.be

We kijken er naar uit om je te ontmoeten. Welkom!
Gelieve jouw inschrijving te bevestigen via nancy@fonkelster.be. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met alle gegevens.

Nog vragen?
Mail gerust naar 
nancy@fonkelster.be 

AVONDVORMING voor OUDERS : 

'Verdieping HOOGSENSITIEVE KINDEREN IN HET GEZIN'
van 19u30 tot 21u30

op dinsdag 5 december te Adinkerke-De Panne

Verdieping Hoogsensitieve kinderen

 

 

 

 

 

Voor wie?
Voor ouders, leerkrachten, onthaalouders, grootouders...
Je weet al heel wat over hoogsensitiviteit en je bent op zoek naar verdieping rond het begeleiden van jouw kinderen.

Wat?
Tijdens deze vormingsavond geef ik een verdiepig in het omgaan met jouw hoogsensitief kind. In de praktijk heb ik gemerkt dat de zoektocht pas echt begint als je éénmaal te weten bent gekomen dat jouw kind hoogsensitief is. Het kan een hele uitdaging zijn om de kennis die je verworven hebt toe te passen in jouw gezin.
Ik begeleid je aan de hand van zeven sleutels om de leefwereld van jouw kind binnen te stappen. Vanaf het moment dat je als ouder snapt wat jouw kind nodig heeft, dan komt de stroming in jouw gezin en leefwereld. 
We onderzoeken de mogelijkheden om als ouder volledig met jouw kind in verbinding te zijn. Ik deel je mijn inzichten over wat verbinding is, hoe je het in jouw gezin kan neerzetten en wat hoogsensitieve kinderen écht nodig hebben.

Er is ook ruimte voor vragen. Op het einde van de vorming krijg je een cadeautje mee waarin alle inzichten gebundeld zijn.

Inschrijving?
De deelnameprijs is 20 euro, drankje en cadeautje inbegrepen.
Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten. Welkom!
Gelieve jouw inschrijving te bevestigen via nancy@fonkelster.be. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met alle gegevens.

Waar?
Op dinsdag 5 december in Pratijk Fonkelster, Kromfortstraat 9B te Adinkerke

externe/interne KAMPEN voor gevoelige meisjes en jongens, 
e
xterne/interne KAMPEN voor gevoelige jongeren 

Overzicht kampen

Inschrijving?
De deelnameprijs voor het 3dagen-kamp is 250 euro en voor het 2dagen-kamp 165 euro.
Uw kind wordt begeleid door twee ervaren en hooggevoelige coaches. 
Intern verblijf is mogelijk op aanvraag.
Meer inlichtingen of inschrijvingen kan via nancy@fonkelster.be
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximum 14 kinderen. 
Dit kamp is het resultaat van een hele fijne en hartelijke samenwerking met Steven Cnudde, www.levenswonder.be

OUDER-en-KIND-KAMP, 

Twee dagen samen met je kind,
Focus op vreugde, verbinding en bewust ouderschap 

gaat door zaterdag 24 maart en zondag 25 maart 2018 (meer info ivm locatie en prijs verschijnt binnenkort op deze website)

Tijdens deze workshopdagen laten we de vreugde en de verbinding tussen jou en je kind groeien en verstevigen.
Soms worden we in het dagelijks leven overspoeld met uitdagingen, raken we verzeild in routine en verliezen we onze focus op wat echt belangrijk is. De band tussen ouder en kind vormt het fundament om te groeien en is de basis van ons zelfvertrouwen. Het zorgt er voor dat jij en jouw kind zich veilig voelen en durven vertrouwen op jullie eigen krachten.
Het worden twee intense dagen waarin we samen ontdekken, samen spelen en samen lachen, waardoor we bewust worden van de grote kracht die in elk van ons zit.

Deze twee dagen zijn het resultaat van een hele fijne en hartelijke samenwerking met Steven Cnudde, www.levenswonder.be

Meer informatie via nancy@fonkelster.be (maximum 8 ouders en 8 kinderen)

 

AVONDVORMING voor OUDERS : 'HOOGSENSITIEVE KINDEREN'

van 19u30 tot 21u30
komt opnieuw in het programma in het voorjaar 2018 te Adinkerke - De Panne, te Brugge of te Gent

Herfst 2017

Voor wie?

Voor ouders, leerkrachten, onthaalouders, grootouders...
Misschien heb je ooit al gehoord van hoogsensitiviteit en ben je nieuwsgierig naar wat het precies is. Het kan zijn dat je vermoedt dat jouw kind hoogsensitief is. Of je weet er al één en ander over en je wilt je er nog meer in verdiepen.

Wat?
Tijdens deze avondvorming leg ik jou uit wat hoogsensitiviteit is. Ik vertel ook wat het volgens mij niet is. Ik vertel vanuit mijn eigen waarheid en mijn eigen ervaring. Ik ervaar hoogsensitiviteit als een kracht en een talent. Je leert aan welke kenmerken je jouw kind kan herkennen in hoogsensitiviteit. Je krijgt inzichten mee hoe jij jouw kind kan helpen en begeleiden om met zijn gevoeligheid om te gaan. Het gevoel is een innerlijk kompas dat je kan inzetten als hulpmiddel om jou en jouw kind richting te geven aan wat echt telt tijdens het opgroeien.

De ganse vorminsavond is gevuld met het doorgeven van inzichten en praktische tips. Je krijgt als ouder inzicht in hou je met de hooggevoleigheid van jouw kind of van jezelf kan omgaan. Je ontdekt wat een hooggevoelig kind nodig heeft en ook wat voor overprikkeling zorgt. Er is ook ruimte voor vragen. Op het einde van de vorming krijg je een cadeautje mee waarin alle inzichten gebundeld zijn.

Inschrijving?
De deelnameprijs is 25 euro, drankje en cadeautje inbegrepen.
Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten. Welkom!
Gelieve jouw inschrijving te bevestigen via nancy@fonkelster.be. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met alle gegevens.
Waar? In Adinkerke-De Panne of in Gent

AVONDVORMING voor OUDERS : 

'VURIGE KINDEREN
Hooggevoeligheid en een vurig temperament : hoe zit dat nu?'
van 19u30 tot 21u30

wordt opnieuw in het voorjaar georganiseerd te Adinkerke-De Panne, Gent en Brugge
binnenkort worden de data op de website gepubliceerd 

Avondvorming Vurige kinderen

 

 

 

 

 

Voor wie?

Voor ouders, leerkrachten, onthaalouders, grootouders...
Je weet al heel wat over hoogsensitiviteit en je bent op zoek naar verdieping rond het begeleiden van kinderen die hoogsensitiviteit combineren met een vurig temperament.

Wat?
Tijdens deze avondvorming leg ik jou uit hoe hoogsensitiviteit gecombineerd kan worden met een vurig temperament. Ik fris kort de algemene kennis rond hoogsensitiviteit op en daarna verdiepen we ons in de combinatie hoogsensitiviteit en sterke wil. Ik ervaar deze kinderen als bijzonder talentvol en krachtig. Ze vragen wel van de omgeving een duidelijke begeleiding. Ik geef mijn inzichten mee hoe je deze kinderen liefdevol kan begeleiden in hun opgroeien. Door hen beter te leren begrijpen door het verkrijgen van inzichten, kan je al direct een harmonische sfeer in het gezin creëren.

De ganse vormingsavond is gevuld met het doorgeven van inzichten en praktische tips rond het omgaan met hooggevoelige en temperamentvolle kinderen. Je wordt ook bewust van jouw groeimogelijkheden als ouder. Door elkaar beter te leren begrijpen, krijg je ook écht contact met elkaar.

Er is ook ruimte voor vragen. Op het einde van de vorming krijg je een cadeautje mee waarin alle inzichten gebundeld zijn.

Inschrijving?
De deelnameprijs is 25 euro, drankje en cadeautje inbegrepen.
Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten. Welkom!
Gelieve jouw inschrijving te bevestigen via nancy@fonkelster.be. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met alle gegevens.

Waar?
Op dinsdag 14 november in Pratijk Fonkelster, Kromfortstraat 9B te Adinkerke-De Panne

 VORMINSGREEKS voor OUDERS van hooggevoelige kinderen

nieuwe data worden binnenkort bekendgemaakt,
mail gerust voor meer info

Als ouder heb je een diepe wens om jouw kind gelukkig te zien. Toch lijkt het in het dagelijks leven niet zo vanzelfsprekend te gaan. Hoe komt dat toch?
Waar loop jij als ouder tegenaan? Waar heb jij nood aan? Hoe leg je het beste contact met jouw kind?
Tijdens deze workshopreeks onderzoeken we de mogelijkheden om vol zelfvertrouwen in de opvoeding van jouw kind te staan.
We komen maandelijks met een kleine groep (max. 6 deelnemers) samen. Iedereen krijgt de gelegenheid om een onderwerp aan te brengen. 
We zoeken samen naar een oplossing voor de uitdaging waar je tegen aan loopt.
Helend effect is ook de erkenning tussen de ouders onderling. Het begrip en de openheid naar elkaar toe werkt magisch.

Gelieve voor alle activiteiten vooraf in te schrijven via nancy@fonkelster.be